กชกร กวยาวงศ์

กชกร กวยาวงศ์|กชกร กวยาวงศ์.JPG

“ดีใจและภูมิใจกับสิ่งที่เราได้ทุ่มเทไปทั้งหมดเป็นเวลา 3 ปี เรียนที่นี่ตอน ม.3 ค่ะ ประทับใจโจทย์ของที่นี่ค่ะ และที่นี่ยังทำให้มีวิธีที่คิดโจทย์สั้นลงค่ะ”


หมวดหมู่ Category

เตรียมอุดมศึกษา

สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ พระนครศรีอยุธยา

นักเรียนสอบติดเตรียมอุดมศึกษา, มหิดลวิทยานุสรณ์


appliedphysics

โรงเรียนกวดวิชา Applied Physics โรงเรียนกวดวิชาฟิสิกส์อันดับ 1 ของไทย

กวดวิชาฟิสิกส์อันดับ 1 ของประเทศ โดยอาจารย์ประกิตเผ่า ทมทิตชงค์ โรงเรียนกวดวิชาฟิสิกส์ที่มีนักเรียนสอบติดมหาวิทยาลัยชื่อดัง ด้วยคะแนนระดับสูง


facebook
google
twitter
instagram
youtube
line_id
phone
mail
appliedphysics.pt@gmail.com
address
โรงเรียนกวดวิชาแอพพลายด์ฟิสิกส์ ชั้น 12A อาคารวรรณสรณ์ 35 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400
email
appliedphysics.pt@gmail.com
contact_phone_array