ณภัทร ยอดวานิช

ณภัทร ยอดวานิช|1.jpg

“รู้สึกดีใจมาก ที่ความเหนื่อยล้าของผมที่มีมาตลอดในการเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัย ได้ส่งผลออกมาเป็นความสำเร็จในครั้งนี้” พี่ชายผมเคยเรียนที่แอพพลายด์ฟิสิกส์ และชื่นชอบในการสอนของที่นี่ และประสบความสำเร็จในการเรียนฟิสิกส์มาก จึงแนะนำให้ผมมาเรียนที่นี่ ผมเริ่มเรียนที่นี่ตั้งแต่ ม.4 จนถึง ม.6 รู้สึกประทับใจในวิธีการสอนที่ค่อยๆเริ่มจากโจทย์ง่ายไปสู่โจทย์ยาก และแนวโจทย์ที่หลากหลายทำให้เข้าใจในบทเรียนมากยิ่งขึ้น และยังเน้นการทำโจทย์ที่หลากหลาย ครอบคลุมเนื้อหา อาจารย์ใจดีครับ ทำให้นักเรียนกล้าที่จะถามในสิ่งที่ไมเข้าใจ เนื้อหาในการสอนแต่ละครั้งไม่มากหรือน้อยจนเกินไป ขอขอบคุณ อ.ประกิตเผ่า มากๆ ที่ทำให้ผมเข้าใจในการเรียนฟิสิกส์ จนสอบได้ในสิ่งที่ต้องการ


หมวดหมู่ Category

นักเรียนสอบติดคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


appliedphysics

โรงเรียนกวดวิชา Applied Physics โรงเรียนกวดวิชาฟิสิกส์อันดับ 1 ของไทย

กวดวิชาฟิสิกส์อันดับ 1 ของประเทศ โดยอาจารย์ประกิตเผ่า ทมทิตชงค์ โรงเรียนกวดวิชาฟิสิกส์ที่มีนักเรียนสอบติดมหาวิทยาลัยชื่อดัง ด้วยคะแนนระดับสูง


facebook
google
twitter
instagram
youtube
line_id
phone
mail
appliedphysics.pt@gmail.com
address
โรงเรียนกวดวิชาแอพพลายด์ฟิสิกส์ ชั้น 12A อาคารวรรณสรณ์ 35 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400
email
appliedphysics.pt@gmail.com
contact_phone_array