ชัยชนะ อนุรักษ์จาตุรงค์

ชัยชนะ อนุรักษ์จาตุรงค์|9.jpg

“ดีใจ ไม่เสียแรงเปล่าที่ได้เรียนมา” ผมเริ่มเรียนที่นี่มา ตั้งแต่ ม.1 ครับ ประทับใจอาจารย์ที่สอนอย่างเป็นระบบ เข้าใจง่าย ไม่น่าเบื่อ โจทย์เยอะมากครับ ขอบคุณครับ.


หมวดหมู่ Category

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2

นักเรียนสอบติดคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์


appliedphysics

โรงเรียนกวดวิชา Applied Physics โรงเรียนกวดวิชาฟิสิกส์อันดับ 1 ของไทย

กวดวิชาฟิสิกส์อันดับ 1 ของประเทศ โดยอาจารย์ประกิตเผ่า ทมทิตชงค์ โรงเรียนกวดวิชาฟิสิกส์ที่มีนักเรียนสอบติดมหาวิทยาลัยชื่อดัง ด้วยคะแนนระดับสูง


facebook
google
twitter
instagram
youtube
line_id
phone
mail
appliedphysics.pt@gmail.com
address
โรงเรียนกวดวิชาแอพพลายด์ฟิสิกส์ ชั้น 12A อาคารวรรณสรณ์ 35 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400
email
appliedphysics.pt@gmail.com
contact_phone_array