นิภาพร พูลสวัสดิ์

นิภาพร พูลสวัสดิ์|10.jpg

“ดีใจมากค่ะ เพราะเป็นเป้าหมายมาตั้งแต่ ป.6 ภูมิใจมากที่ทำสำเร็จแล้วค่ะ” เรียนที่นี่มาตั้งแต่ ม.4 เห็นหนังสือเรียนของเพื่อนแล้วดูสวยน่าเรียนน่าอ่าน เลยลองมาเรียนดู อาจารย์เผ่าสอนดี สนุก เข้าใจง่าย มีสไตล์การสอนที่แต่กต่าง ขอบคุณ อ.เผ่า และพี่ๆที่ดูแลหนูในระหว่างที่เรียนนะคะ.


หมวดหมู่ Category

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะวิศวกรรมศาสตร์

กรพิทักษ์ศึกษา

นักเรียนสอบติดคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์


appliedphysics

โรงเรียนกวดวิชา Applied Physics โรงเรียนกวดวิชาฟิสิกส์อันดับ 1 ของไทย

กวดวิชาฟิสิกส์อันดับ 1 ของประเทศ โดยอาจารย์ประกิตเผ่า ทมทิตชงค์ โรงเรียนกวดวิชาฟิสิกส์ที่มีนักเรียนสอบติดมหาวิทยาลัยชื่อดัง ด้วยคะแนนระดับสูง


facebook
google
twitter
instagram
youtube
line_id
phone
mail
appliedphysics.pt@gmail.com
address
โรงเรียนกวดวิชาแอพพลายด์ฟิสิกส์ ชั้น 12A อาคารวรรณสรณ์ 35 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400
email
appliedphysics.pt@gmail.com
contact_phone_array