ชัชวาล ธรรมโกวิท

ชัชวาล ธรรมโกวิท|11.jpg

“ดีใจ ครับ เพราะไม่คิดว่าตนเองจะมาไกลขนาดนี้” เรียนครั้งแรกแล้วรู้สึกว่าที่นี่ดี พื้นฐานทั้งหมดได้มาจากที่นี่ นี่นี่มีการสอนให้สร้างกล่อง ขีดเส้น ไว้ให้จำ กรณีที่เนื้อหานั้นควรต้องจำ 


หมวดหมู่ Category

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะวิศวกรรมศาสตร์

อัสสัมชัญธนบุรี

นักเรียนสอบติดคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์


appliedphysics

โรงเรียนกวดวิชา Applied Physics โรงเรียนกวดวิชาฟิสิกส์อันดับ 1 ของไทย

กวดวิชาฟิสิกส์อันดับ 1 ของประเทศ โดยอาจารย์ประกิตเผ่า ทมทิตชงค์ โรงเรียนกวดวิชาฟิสิกส์ที่มีนักเรียนสอบติดมหาวิทยาลัยชื่อดัง ด้วยคะแนนระดับสูง


facebook
google
twitter
instagram
youtube
line_id
phone
mail
appliedphysics.pt@gmail.com
address
โรงเรียนกวดวิชาแอพพลายด์ฟิสิกส์ ชั้น 12A อาคารวรรณสรณ์ 35 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400
email
appliedphysics.pt@gmail.com
contact_phone_array