ธนวันต์ เตียวัฒนรัฐติกาล

ธนวันต์ เตียวัฒนรัฐติกาล|12.jpg

“ดีใจครับ” อ.เผ่าสอนแบบใช้ความเข้าใจและประทับใจ ที่แอพพลายด์ฟิสิกส์สอนแบบเข้าใจง่าย และได้ทำโจทย์หลายๆรูปแบบพร้อมกัน เป็นศูนย์ติวที่เติมเต็มได้ทั้งความเข้าใจและโจทย์พร้อมๆกันครับ ขอบคุณครับ.


หมวดหมู่ Category

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะวิศวกรรมศาสตร์

เซนต์คาเบรียล

นักเรียนสอบติดคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์


appliedphysics

โรงเรียนกวดวิชา Applied Physics โรงเรียนกวดวิชาฟิสิกส์อันดับ 1 ของไทย

กวดวิชาฟิสิกส์อันดับ 1 ของประเทศ โดยอาจารย์ประกิตเผ่า ทมทิตชงค์ โรงเรียนกวดวิชาฟิสิกส์ที่มีนักเรียนสอบติดมหาวิทยาลัยชื่อดัง ด้วยคะแนนระดับสูง


facebook
google
twitter
instagram
youtube
line_id
phone
mail
appliedphysics.pt@gmail.com
address
โรงเรียนกวดวิชาแอพพลายด์ฟิสิกส์ ชั้น 12A อาคารวรรณสรณ์ 35 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400
email
appliedphysics.pt@gmail.com
contact_phone_array