มาธัญ อรรถจินดา

มาธัญ อรรถจินดา|13.jpg

“รู้สึกดีใจที่สามารถสอบเข้าคณะที่อยากเรียนได้” ที่แอพพลายด์ฟิสิกส์สอนให้ได้เจอโจทย์หลากหลาย ได้ลองฝึกทำโจทย์เพิ่มประสบการณ์ และมีเนื้อหาครบถ้วนที่สามารถนำไปใช้ได้ในห้องสอบ และทำให้เข้าใจในวิชาฟิสิกส์มากขึ้น เพิ่มเกรดในโรงเรียนได้ ที่นี่มีการสรุปเนื้อหาได้จุดที่สำคัญ ที่สามารถนำกลับไปทบทวนได้ ขอบคุณอาจารย์ที่ทำให้ผมสามารถเข้าคณะในฝันได้.


หมวดหมู่ Category

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นักเรียนสอบติดคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์


appliedphysics

โรงเรียนกวดวิชา Applied Physics โรงเรียนกวดวิชาฟิสิกส์อันดับ 1 ของไทย

กวดวิชาฟิสิกส์อันดับ 1 ของประเทศ โดยอาจารย์ประกิตเผ่า ทมทิตชงค์ โรงเรียนกวดวิชาฟิสิกส์ที่มีนักเรียนสอบติดมหาวิทยาลัยชื่อดัง ด้วยคะแนนระดับสูง


facebook
google
twitter
instagram
youtube
line_id
phone
mail
appliedphysics.pt@gmail.com
address
โรงเรียนกวดวิชาแอพพลายด์ฟิสิกส์ ชั้น 12A อาคารวรรณสรณ์ 35 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400
email
appliedphysics.pt@gmail.com
contact_phone_array