รวิวรรณ สุขุมกิจเจริญ

รวิวรรณ สุขุมกิจเจริญ|1.jpg

“ดีใจมากค่ะ ที่สอบติดวิศวะจุฬาฯ เป็นคณะที่อยากเข้ามานานแล้วค่ะ” เริ่มเรียนตั้งแต่ ม.6 ค่ะ เคยเรียนที่อื่นมาแต่ไม่ชอบ พอได้มาเรียนที่ applied physics ก็รู้สึกชอบกว่าที่อื่น เพราะอาจารย์เผ่าสอนให้รู้ที่มาที่ไป เข้าใจฟิสิกส์จนสามารถตีโจทย์ต่างๆได้ และยังมีเวลาให้เราทำโจทย์พร้อมกับการเรียน ก่อนที่จะฟังเฉลย แตกต่างจากที่อื่นที่จะสั่งการบ้านแล้วเอาไปตรวจกับเฉลย ซึ่งทำให้เราไม่ได้ฝึกหรือทดสอบความรู้ของเราจริงๆ ต้องขอบคุณอาจารย์เผ่า มากค่ะ


หมวดหมู่ Category

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะวิศวกรรมศาสตร์

หอวัง

นักเรียนสอบติดคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์


appliedphysics

โรงเรียนกวดวิชา Applied Physics โรงเรียนกวดวิชาฟิสิกส์อันดับ 1 ของไทย

กวดวิชาฟิสิกส์อันดับ 1 ของประเทศ โดยอาจารย์ประกิตเผ่า ทมทิตชงค์ โรงเรียนกวดวิชาฟิสิกส์ที่มีนักเรียนสอบติดมหาวิทยาลัยชื่อดัง ด้วยคะแนนระดับสูง


facebook
google
twitter
instagram
youtube
line_id
phone
mail
appliedphysics.pt@gmail.com
address
โรงเรียนกวดวิชาแอพพลายด์ฟิสิกส์ ชั้น 12A อาคารวรรณสรณ์ 35 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400
email
appliedphysics.pt@gmail.com
contact_phone_array