ธีรดา ศิริสุมทุม

ธีรดา ศิริสุมทุม|4.jpg

“รู้สึกคุ้มค่าที่ลงทุนพยายามมาทั้งหมด 3 ปี ค่ะ ต้องขอขอบคุณอาจารย์ที่เป็นส่วนหนึ่งทำให้ความฝันเป็นจริงขึ้นมาได้”เรียนตั้งแต่ ม.4 เทอม 1 ค่ะ รู้สึกสนุกไปกับการสอนของอาจารย์ เมื่อเรียนที่นี่แล้วทำให้เรารู้สึกแข่งขันอยู่ตลอดเวลา เพราะอาจารย์จะมีทิ้งช่วงให้ทำโจทย์ ซึ่งโจทย์นั้นทำให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่อาจารย์สอนมาประยุกต์ใช้ได้คล่องแคล่ว ไม่ประหม่าเมื่อเจอโจทย์จริงๆในห้องสอบ อาจารย์เน้นสอนตรงหลัก เข้าใจง่าย สามารถทำให้วิชาฟิสิกส์ที่ยากเป็นเรื่องง่ายขึ้นมากค่ะ.


หมวดหมู่ Category

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สตรีนนทบุรี

นักเรียนสอบติดคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์


appliedphysics

โรงเรียนกวดวิชา Applied Physics โรงเรียนกวดวิชาฟิสิกส์อันดับ 1 ของไทย

กวดวิชาฟิสิกส์อันดับ 1 ของประเทศ โดยอาจารย์ประกิตเผ่า ทมทิตชงค์ โรงเรียนกวดวิชาฟิสิกส์ที่มีนักเรียนสอบติดมหาวิทยาลัยชื่อดัง ด้วยคะแนนระดับสูง


facebook
google
twitter
instagram
youtube
line_id
phone
mail
appliedphysics.pt@gmail.com
address
โรงเรียนกวดวิชาแอพพลายด์ฟิสิกส์ ชั้น 12A อาคารวรรณสรณ์ 35 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400
email
appliedphysics.pt@gmail.com
contact_phone_array