นิธิกร ชนะหาญ

นิธิกร ชนะหาญ|5.jpg

“รู้สึกดีใจที่สอบติดคณะในฝันได้ครับ” ตอนแรกไม่นึกว่าจะได้ด้วย เพราะตอน ม.4 คะแนนฟิสิกส์ ไม่ค่อยดีเท่าไร แต่พอมาเรียนก็ทำให้เข้าใจขึ้นคะแนนดีขึ้น เลยเรียนมาตั้งแต่ ม.4 ครับ ผมชอบการสอนของ อ.เผ่า สอนแบบให้ต่อยอดจากสิ่งที่ อาจารย์สอนให้เราคิดต่อเอง ทำให้เข้าใจมากขึ้น และที่นี่ให้โจทย์เยอะกว่าที่อื่นมากสอนแบบให้คิดเองแล้วเฉลยที่ละข้อเหมือนจับเวลาตอนทำข้อสอบ.


หมวดหมู่ Category

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ

นักเรียนสอบติดคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์


appliedphysics

โรงเรียนกวดวิชา Applied Physics โรงเรียนกวดวิชาฟิสิกส์อันดับ 1 ของไทย

กวดวิชาฟิสิกส์อันดับ 1 ของประเทศ โดยอาจารย์ประกิตเผ่า ทมทิตชงค์ โรงเรียนกวดวิชาฟิสิกส์ที่มีนักเรียนสอบติดมหาวิทยาลัยชื่อดัง ด้วยคะแนนระดับสูง


facebook
google
twitter
instagram
youtube
line_id
phone
mail
appliedphysics.pt@gmail.com
address
โรงเรียนกวดวิชาแอพพลายด์ฟิสิกส์ ชั้น 12A อาคารวรรณสรณ์ 35 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400
email
appliedphysics.pt@gmail.com
contact_phone_array