สุสิน เหลืองรัชพันธุ์

สุสิน เหลืองรัชพันธุ์|7.jpg

“รู้สึกดีครับ ที่พยายามแล้วสามารถสอบได้คณะที่อยากได้ หายเหนื่อยกับการเตรียมตัวที่ผ่านมา” เรียนมาตั้งแต่ ม.3 ครับ อ.เผ่าสอนสนุกไม่เครียด ประทับใจในความพยายามทำให้เด็กขำระหว่างเรียน ดูแลเด็กได้ทั่วถึง อาจาย์สอนแล้วไม่รู้สึกเบื่อตลอดการเรียนครับ.


หมวดหมู่ Category

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

นักเรียนสอบติดคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์


appliedphysics

โรงเรียนกวดวิชา Applied Physics โรงเรียนกวดวิชาฟิสิกส์อันดับ 1 ของไทย

กวดวิชาฟิสิกส์อันดับ 1 ของประเทศ โดยอาจารย์ประกิตเผ่า ทมทิตชงค์ โรงเรียนกวดวิชาฟิสิกส์ที่มีนักเรียนสอบติดมหาวิทยาลัยชื่อดัง ด้วยคะแนนระดับสูง


facebook
google
twitter
instagram
youtube
line_id
phone
mail
appliedphysics.pt@gmail.com
address
โรงเรียนกวดวิชาแอพพลายด์ฟิสิกส์ ชั้น 12A อาคารวรรณสรณ์ 35 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400
email
appliedphysics.pt@gmail.com
contact_phone_array