กรศรา ศรีศรากร

กรศรา ศรีศรากร|8.jpg

“ดีใจค่ะ ที่สอบได้คณะที่ตั้งใจไว้”ตอนแรกที่เรียนเพราะผู้ปกครองของรุ่นพี่แนะนำมา พอเรียนเข้าจริงแล้วชอบมากค่ะเริ่มเรียนตั้งแต่ ม.ต้น ก่อนสอบเข้าเตรียมอุดม จนถึง ม.ปลาย ที่นี่มีการสอนที่กระชับและเข้าใจง่าย บางครั้งมีเปิด วีดีโอ การทดลองทางฟิสิกส์ให้ดูด้วย ขอขอบคุณอาจารย์มากค่ะ ที่ทำให้หนูสอบเข้าได้ทั้งเตรียมอุดมและวิศวะจุฬา ค่ะ


หมวดหมู่ Category

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะวิศวกรรมศาสตร์

เตรียมอุดมศึกษา

นักเรียนสอบติดคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์


appliedphysics

โรงเรียนกวดวิชา Applied Physics โรงเรียนกวดวิชาฟิสิกส์อันดับ 1 ของไทย

กวดวิชาฟิสิกส์อันดับ 1 ของประเทศ โดยอาจารย์ประกิตเผ่า ทมทิตชงค์ โรงเรียนกวดวิชาฟิสิกส์ที่มีนักเรียนสอบติดมหาวิทยาลัยชื่อดัง ด้วยคะแนนระดับสูง


facebook
google
twitter
instagram
youtube
line_id
phone
mail
appliedphysics.pt@gmail.com
address
โรงเรียนกวดวิชาแอพพลายด์ฟิสิกส์ ชั้น 12A อาคารวรรณสรณ์ 35 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400
email
appliedphysics.pt@gmail.com
contact_phone_array