ภาณุทัช ปรีชาวุฒิเดช

ภาณุทัช ปรีชาวุฒิเดช|13.jpg

“ประทับใจมากๆในวันประกาศผล ซึ่งผลที่ได้มาจากคะแนนฟิสิกส์เป็นส่วนใหญ่ทั้งสิ้น” ผมเริ่มที่นี่ในคอร์ส ENTRANCE ซึ่งก่อนหน้านั้นผมยังมีความเข้าใจวิชาฟิสิกส์ที่น้อย หลังจากจบคอร์สนี้ ก็มีความเข้าใจเพิ่มขึ้นครับ. ที่นี่มีวิธีการทำโจทย์ปัญหาฟิสิกส์หลายๆแบบ หลายๆแนว ทำให้เห็นภาพรวมมากขึ้น และช่วยให้ทำโจทย์ได้รวดเร็ว ขอบคุณอาจารย์เผ่ามากๆครับ.


หมวดหมู่ Category

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

นักเรียนสอบติดคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์


appliedphysics

โรงเรียนกวดวิชา Applied Physics โรงเรียนกวดวิชาฟิสิกส์อันดับ 1 ของไทย

กวดวิชาฟิสิกส์อันดับ 1 ของประเทศ โดยอาจารย์ประกิตเผ่า ทมทิตชงค์ โรงเรียนกวดวิชาฟิสิกส์ที่มีนักเรียนสอบติดมหาวิทยาลัยชื่อดัง ด้วยคะแนนระดับสูง


facebook
google
twitter
instagram
youtube
line_id
phone
mail
appliedphysics.pt@gmail.com
address
โรงเรียนกวดวิชาแอพพลายด์ฟิสิกส์ ชั้น 12A อาคารวรรณสรณ์ 35 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400
email
appliedphysics.pt@gmail.com
contact_phone_array