ณัชพล โถน้อย

ณัชพล โถน้อย|14.jpg

ผมเริ่มเรียนที่แอพพลายด์ฟิสิกส์ตั้งแต่ ม.4 และเลือกที่จะเรียนที่นี่ต่อเพราะอาจารย์สอนเข้าใจง่าย โดยลักษณะการสอนของอาจารย์ ทำให้นักเรียนไม่เครียดจนเกินไป  ขอขอบคุณอาจารย์เผ่าและแอพพลายด์ฟิสิกส์ที่ทำให้ผมประสบความสำเร็จได้เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยที่หวังไว้


หมวดหมู่ Category

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะวิศวกรรมศาสตร์

โยธินบูรณะ

นักเรียนสอบติดคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์


appliedphysics

โรงเรียนกวดวิชา Applied Physics โรงเรียนกวดวิชาฟิสิกส์อันดับ 1 ของไทย

กวดวิชาฟิสิกส์อันดับ 1 ของประเทศ โดยอาจารย์ประกิตเผ่า ทมทิตชงค์ โรงเรียนกวดวิชาฟิสิกส์ที่มีนักเรียนสอบติดมหาวิทยาลัยชื่อดัง ด้วยคะแนนระดับสูง


facebook
google
twitter
instagram
youtube
line_id
phone
mail
appliedphysics.pt@gmail.com
address
โรงเรียนกวดวิชาแอพพลายด์ฟิสิกส์ ชั้น 12A อาคารวรรณสรณ์ 35 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400
email
appliedphysics.pt@gmail.com
contact_phone_array