ธนวรรณ อภิเดชานุกูล

ธนวรรณ อภิเดชานุกูล|15.jpg

แอพพลายด์ฟิสิกส์คือสถาบันกวดวิชาแห่งแรกที่เลือกเรียน หนูเริ่มเรียนตั้งแต่ขึ้น ม.4 วิชาแรกที่ลงคือ กลศาสตร์ 1 ซึ่งทำให้หนูมีพื้นฐานที่ดีมากๆ ในวิชาฟิสิกส์ตลอดมา โดยเนื้อหาวิชาฟิสิกส์ของที่นี่ค่อนข้างตรงจุด กระชับ ชัดเจน ทำให้เข้าใจได้ง่าย อีกทั้งยังให้นักเรียนได้ฝึกทำโจทย์อยู่เสมอ และที่สำคัญอาจารย์ เผ่า สอนดีมากๆ ค่ะ ขอบคุณค่ะ


หมวดหมู่ Category

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สตรีวัดอัปสรสวรรค์

นักเรียนสอบติดคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์


appliedphysics

โรงเรียนกวดวิชา Applied Physics โรงเรียนกวดวิชาฟิสิกส์อันดับ 1 ของไทย

กวดวิชาฟิสิกส์อันดับ 1 ของประเทศ โดยอาจารย์ประกิตเผ่า ทมทิตชงค์ โรงเรียนกวดวิชาฟิสิกส์ที่มีนักเรียนสอบติดมหาวิทยาลัยชื่อดัง ด้วยคะแนนระดับสูง


facebook
google
twitter
instagram
youtube
line_id
phone
mail
appliedphysics.pt@gmail.com
address
โรงเรียนกวดวิชาแอพพลายด์ฟิสิกส์ ชั้น 12A อาคารวรรณสรณ์ 35 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400
email
appliedphysics.pt@gmail.com
contact_phone_array