วิศรุต เลาวานันท์พันธุ์

วิศรุต เลาวานันท์พันธุ์|19.jpg

ผมเริ่มเรียนที่นี้ตั้งแต่ ม. 4 ประทับใจในการสรุปเนื้อหา ข้อมูลที่ครบถ้วน รวมทั้งยังอธิบายเข้าใจได้ง่าย โดยมีการสอนที่ไม่เครียด และยังมีให้ทำแบบฝึกหัดในห้องเรียนที่รวบรวมข้อสอบไว้มากมายหลายปี ขอขอบคุณ สถาบัน แอพพลายด์ฟิสิกส์ที่ทำให้ผมไปถึงฝั่งฝัน รวมทั้งขอบคุณพี่ๆพนักงานที่เป็นกันเอง


หมวดหมู่ Category

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะวิศวกรรมศาสตร์

เซนต์คาเบรียล

นักเรียนสอบติดคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์


appliedphysics

โรงเรียนกวดวิชา Applied Physics โรงเรียนกวดวิชาฟิสิกส์อันดับ 1 ของไทย

กวดวิชาฟิสิกส์อันดับ 1 ของประเทศ โดยอาจารย์ประกิตเผ่า ทมทิตชงค์ โรงเรียนกวดวิชาฟิสิกส์ที่มีนักเรียนสอบติดมหาวิทยาลัยชื่อดัง ด้วยคะแนนระดับสูง


facebook
google
twitter
instagram
youtube
line_id
phone
mail
appliedphysics.pt@gmail.com
address
โรงเรียนกวดวิชาแอพพลายด์ฟิสิกส์ ชั้น 12A อาคารวรรณสรณ์ 35 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400
email
appliedphysics.pt@gmail.com
contact_phone_array