กานต์ธีรา คชพงษ์

กานต์ธีรา คชพงษ์|22.jpg

เริ่มเรียนตอน ม. 5 เพราะว่ามีคนแนะนำมาว่าที่นี่สอนดี เข้าใจง่าย พอลองมาเรียนเองก็พบว่าชอบวิธีการสอนที่แอพพลายด์ฟิสิกส์ ประทับใจการสอนมากๆเลย มีการให้นักเรียนได้ทำโจทย์เองก่อนเฉลย ทำให้ได้ฝึกคิดเองก่อนฟังเฉลย รวมทั้งได้ฝึกวิเคราะห์โจทย์ด้วย ขอบคุณอาจารย์เผ่า ที่สอนฟิสิกส์ให้หนูจนประสบความสำเร็จในการสอบค่ะ


หมวดหมู่ Category

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะวิศวกรรมศาสตร์

เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

นักเรียนสอบติดคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์


appliedphysics

โรงเรียนกวดวิชา Applied Physics โรงเรียนกวดวิชาฟิสิกส์อันดับ 1 ของไทย

กวดวิชาฟิสิกส์อันดับ 1 ของประเทศ โดยอาจารย์ประกิตเผ่า ทมทิตชงค์ โรงเรียนกวดวิชาฟิสิกส์ที่มีนักเรียนสอบติดมหาวิทยาลัยชื่อดัง ด้วยคะแนนระดับสูง


facebook
google
twitter
instagram
youtube
line_id
phone
mail
appliedphysics.pt@gmail.com
address
โรงเรียนกวดวิชาแอพพลายด์ฟิสิกส์ ชั้น 12A อาคารวรรณสรณ์ 35 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400
email
appliedphysics.pt@gmail.com
contact_phone_array