บรรณสรณ์ เพ็งธรรม

บรรณสรณ์ เพ็งธรรม|23.jpg

ผมเคยลองเรียนฟิสิกส์มาหลายสถาบันแล้ว แอพพลายด์ฟิสิกส์สร้างความประทับใจให้ผมตั้งแต่เริ่มเรียนเทปแรก ด้วยความแตกต่างอย่างเป็นเอกลักษณ์ ซึ่งการอธิบายของอาจารย์นั้นชัดเจน ทำให้นักเรียนเข้าใจง่าย รวมทั้งอาจารย์ยังสามารถตอบคำถามที่คาใจนักเรียนได้อย่างชัดเจนอีกด้วย และผมมีความภาคภูมิใจ และเป็นเกียรติ ที่แอพพลายด์ฟิสิกส์ ได้ร่วมแสดงความยินดี กับความสำเร็จในครั้งนี้ครับ


หมวดหมู่ Category

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะวิศวกรรมศาสตร์

เตรียมอุดมศึกษา

นักเรียนสอบติดคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์


appliedphysics

โรงเรียนกวดวิชา Applied Physics โรงเรียนกวดวิชาฟิสิกส์อันดับ 1 ของไทย

กวดวิชาฟิสิกส์อันดับ 1 ของประเทศ โดยอาจารย์ประกิตเผ่า ทมทิตชงค์ โรงเรียนกวดวิชาฟิสิกส์ที่มีนักเรียนสอบติดมหาวิทยาลัยชื่อดัง ด้วยคะแนนระดับสูง


facebook
google
twitter
instagram
youtube
line_id
phone
mail
appliedphysics.pt@gmail.com
address
โรงเรียนกวดวิชาแอพพลายด์ฟิสิกส์ ชั้น 12A อาคารวรรณสรณ์ 35 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400
email
appliedphysics.pt@gmail.com
contact_phone_array