อังกฤษ โอภาพันธ์

อังกฤษ โอภาพันธ์|24.jpg

ผมเริ่มเรียนตั้งแต่ชั้น ม. 4 รู้สึกประทับใจตรงที่ อ.เผ่าสอนสนุกอธิบายเนื้อหาได้อย่างน่าฟัง ,ละเอียด ทำให้ตีโจทย์ได้เข้าใจอย่างรวดเร็ว แอพพลายด์ฟิสิกส์ เป็นโรงเรียนกวดวิชาที่มีโจทย์หลายแบบหลายสไตล์ และอ.เผ่ามีหลักการจำต่างๆ รวมทั้งยังมีการสอนความรู้ต่างๆเพิ่มเข้ามา นอกจากเราจะได้ความรู้ฟิสิกส์แล้วยังได้ความรู้รอบตัวเกี่ยวกับฟิสิกส์อีกด้วย ผมรู้สึกดีใจภาคภูมิใจที่สอบเข้าคณะและมหาลัยในฝันได้ ขอขอบคุณ อ. เผ่า และ พี่ๆแอพพลายด์ทุกๆคนด้วย ครับ


หมวดหมู่ Category

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สารวิทยา

นักเรียนสอบติดคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์


appliedphysics

โรงเรียนกวดวิชา Applied Physics โรงเรียนกวดวิชาฟิสิกส์อันดับ 1 ของไทย

กวดวิชาฟิสิกส์อันดับ 1 ของประเทศ โดยอาจารย์ประกิตเผ่า ทมทิตชงค์ โรงเรียนกวดวิชาฟิสิกส์ที่มีนักเรียนสอบติดมหาวิทยาลัยชื่อดัง ด้วยคะแนนระดับสูง


facebook
google
twitter
instagram
youtube
line_id
phone
mail
appliedphysics.pt@gmail.com
address
โรงเรียนกวดวิชาแอพพลายด์ฟิสิกส์ ชั้น 12A อาคารวรรณสรณ์ 35 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400
email
appliedphysics.pt@gmail.com
contact_phone_array