ธีร์ ฤกษะสุต

ธีร์ ฤกษะสุต|25.jpg

เข้ามาเรียนครั้งแรกเพราะว่าเพื่อนแนะนำมา เพื่อนๆบอกว่าสอนดี สอนเข้าใจง่าย จัดเนื้อหาเป็นระเบียบ มีโจทย์ครบทุกแนว และสามารถใช้ในการสอบได้จริง  ขอบคุณทุกความใส่ใจ และดูแลอย่างดีครับ


หมวดหมู่ Category

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะวิศวกรรมศาสตร์

บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

นักเรียนสอบติดคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์


appliedphysics

โรงเรียนกวดวิชา Applied Physics โรงเรียนกวดวิชาฟิสิกส์อันดับ 1 ของไทย

กวดวิชาฟิสิกส์อันดับ 1 ของประเทศ โดยอาจารย์ประกิตเผ่า ทมทิตชงค์ โรงเรียนกวดวิชาฟิสิกส์ที่มีนักเรียนสอบติดมหาวิทยาลัยชื่อดัง ด้วยคะแนนระดับสูง


facebook
google
twitter
instagram
youtube
line_id
phone
mail
appliedphysics.pt@gmail.com
address
โรงเรียนกวดวิชาแอพพลายด์ฟิสิกส์ ชั้น 12A อาคารวรรณสรณ์ 35 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400
email
appliedphysics.pt@gmail.com
contact_phone_array