โสภณัฐ หัตถกิจจานุกิจ

โสภณัฐ หัตถกิจจานุกิจ|27.jpg

ผมได้เริ่มเรียนที่นี้ตั้งแต่ ม.4 คอรส์แรกเลย คือ สมดุกล รู้สึกประทับใจในการสอนของที่นี่ สามารถให้ความรู้ได้อย่างเต็มที่ เข้าใจในเนื้อหา และนำไปประยุกต์ในการทำโจทย์ได้ด้วย ซึ่งโจทย์ที่นี่ครอบคลุม รวมถึงการสอนที่เน้นความเข้าใจเป็นหลัก มากกว่าการให้นักเรียนจำ จึงสามารถนำความรู้ ไปใช้ได้อย่างเต็มที่ อยากให้ อ. เผ่า สอนดีๆอย่างนี้ต่อไปครับ


หมวดหมู่ Category

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะวิศวกรรมศาสตร์

โยธินบูรณะ

นักเรียนสอบติดคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์


appliedphysics

โรงเรียนกวดวิชา Applied Physics โรงเรียนกวดวิชาฟิสิกส์อันดับ 1 ของไทย

กวดวิชาฟิสิกส์อันดับ 1 ของประเทศ โดยอาจารย์ประกิตเผ่า ทมทิตชงค์ โรงเรียนกวดวิชาฟิสิกส์ที่มีนักเรียนสอบติดมหาวิทยาลัยชื่อดัง ด้วยคะแนนระดับสูง


facebook
google
twitter
instagram
youtube
line_id
phone
mail
appliedphysics.pt@gmail.com
address
โรงเรียนกวดวิชาแอพพลายด์ฟิสิกส์ ชั้น 12A อาคารวรรณสรณ์ 35 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400
email
appliedphysics.pt@gmail.com
contact_phone_array