จินดารัตน์ พิศาลมงคลชัย

จินดารัตน์ พิศาลมงคลชัย|29.jpg

หนูเริ่มเรียนที่นี่ตั้งแต่ ม. 5 อ.เผ่า สอนเข้าใจค่ะ หนูก็สึกดีใจมากๆที่สอบติดจุฬาฯ ขอบคุณ อ.เผ่า ที่สอนฟิสิกส์หนู รวมถึงตอบคำถามหนูเสมอ เวลาหนูเข้าไปถามโจทย์ในห้องพักครู ขอบคุณพี่ๆ แอพพลายด์ที่เอาใจใส่นักเรียนค่ะ


หมวดหมู่ Category

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ศึกษานารี

นักเรียนสอบติดคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์


appliedphysics

โรงเรียนกวดวิชา Applied Physics โรงเรียนกวดวิชาฟิสิกส์อันดับ 1 ของไทย

กวดวิชาฟิสิกส์อันดับ 1 ของประเทศ โดยอาจารย์ประกิตเผ่า ทมทิตชงค์ โรงเรียนกวดวิชาฟิสิกส์ที่มีนักเรียนสอบติดมหาวิทยาลัยชื่อดัง ด้วยคะแนนระดับสูง


facebook
google
twitter
instagram
youtube
line_id
phone
mail
appliedphysics.pt@gmail.com
address
โรงเรียนกวดวิชาแอพพลายด์ฟิสิกส์ ชั้น 12A อาคารวรรณสรณ์ 35 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400
email
appliedphysics.pt@gmail.com
contact_phone_array