วิชยุตม์ อุตรศักดิ์

วิชยุตม์ อุตรศักดิ์|30.jpg

เริ่มเรียนตั้งแต่ ม. ต้น รู้สึกว่าเรียนเข้าใจกว่าเรียนที่อื่น การสอนก็สนุก อาจารย์ก็สอนเข้าใจดีมาก ข้อสอบที่นี่ก็เยอะ รวมถึงเนื้อหาสามารถศึกษาทำความเข้าใจได้ง่าย ขอขอบคุณ อาจารย์ เผ่า และพี่ๆ อย่างสูงที่ให้โอกาส ให้ความรู้แก่ผม ทำให้ผมสอบเข้ามหาวิทยาลัยที่ต้องการได้ครับ


หมวดหมู่ Category

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สามัคคีวิทยาคม

นักเรียนสอบติดคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์


appliedphysics

โรงเรียนกวดวิชา Applied Physics โรงเรียนกวดวิชาฟิสิกส์อันดับ 1 ของไทย

กวดวิชาฟิสิกส์อันดับ 1 ของประเทศ โดยอาจารย์ประกิตเผ่า ทมทิตชงค์ โรงเรียนกวดวิชาฟิสิกส์ที่มีนักเรียนสอบติดมหาวิทยาลัยชื่อดัง ด้วยคะแนนระดับสูง


facebook
google
twitter
instagram
youtube
line_id
phone
mail
appliedphysics.pt@gmail.com
address
โรงเรียนกวดวิชาแอพพลายด์ฟิสิกส์ ชั้น 12A อาคารวรรณสรณ์ 35 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400
email
appliedphysics.pt@gmail.com
contact_phone_array