วีรภัทร เจนหัตถการกิจ

วีรภัทร เจนหัตถการกิจ|32.jpg

พี่ๆ เคยเรียนที่นี่มาก่อน และได้แนะนำว่าแอพลายด์ฟิสิกส์สอนเข้าใจง่าย เมื่อไม่เข้าใจก็สามารถถามได้ พอได้มาเรียนก็ประทับใจมากในเรื่องของการสอน มีการให้เวลาคิดด้วย ขอบคุณอาจารย์ เผ่า มากๆที่สอนให้ผมได้เข้าใจฟิสิกส์


หมวดหมู่ Category

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะวิศวกรรมศาสตร์

เตรียมอุดมศึกษา

นักเรียนสอบติดคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์


appliedphysics

โรงเรียนกวดวิชา Applied Physics โรงเรียนกวดวิชาฟิสิกส์อันดับ 1 ของไทย

กวดวิชาฟิสิกส์อันดับ 1 ของประเทศ โดยอาจารย์ประกิตเผ่า ทมทิตชงค์ โรงเรียนกวดวิชาฟิสิกส์ที่มีนักเรียนสอบติดมหาวิทยาลัยชื่อดัง ด้วยคะแนนระดับสูง


facebook
google
twitter
instagram
youtube
line_id
phone
mail
appliedphysics.pt@gmail.com
address
โรงเรียนกวดวิชาแอพพลายด์ฟิสิกส์ ชั้น 12A อาคารวรรณสรณ์ 35 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400
email
appliedphysics.pt@gmail.com
contact_phone_array