จิรสิทธิ์ จินตศักดิ์

จิรสิทธิ์ จินตศักดิ์|33.jpg

เรียนที่นี่ตั้งแต่ตอน ม. ต้น เพื่อที่จะสอบเข้ามหิดลวิทยานุสรณ์ ประทับใจที่นี่เพราะโดยส่วนตัวแล้ว ชอบการคิดเป็นระบบ ขอบคุณมากครับที่ช่วยปูพื้นฐาน รวมทั้งแนะนำหลักการคิดในวิชาฟิสิกส์ให้ผมครับ


หมวดหมู่ Category

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหิดลวิทยานุสรณ์

นักเรียนสอบติดคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์


appliedphysics

โรงเรียนกวดวิชา Applied Physics โรงเรียนกวดวิชาฟิสิกส์อันดับ 1 ของไทย

กวดวิชาฟิสิกส์อันดับ 1 ของประเทศ โดยอาจารย์ประกิตเผ่า ทมทิตชงค์ โรงเรียนกวดวิชาฟิสิกส์ที่มีนักเรียนสอบติดมหาวิทยาลัยชื่อดัง ด้วยคะแนนระดับสูง


facebook
google
twitter
instagram
youtube
line_id
phone
mail
appliedphysics.pt@gmail.com
address
โรงเรียนกวดวิชาแอพพลายด์ฟิสิกส์ ชั้น 12A อาคารวรรณสรณ์ 35 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400
email
appliedphysics.pt@gmail.com
contact_phone_array