ณัฐภัทร กิระวิทยา

ณัฐภัทร กิระวิทยา|35.jpg

เริ่มเรียนตั้งแต่ ม.5 ประทับใจตรง ที่มีโจทย์เยอะ และเนื้อหาทั้งหมดสรุปมาให้แล้วจึงง่ายแก่การเข้าใจและจำ ดีใจที่สามารถทำตามความฝันได้สำเร็จ ขอบคุณ อ. เผ่า ที่สอนให้ผม จนประสบความสำเร็จครับ


หมวดหมู่ Category

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สวนกุหลาบวิทยาลัย

นักเรียนสอบติดคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์


appliedphysics

โรงเรียนกวดวิชา Applied Physics โรงเรียนกวดวิชาฟิสิกส์อันดับ 1 ของไทย

กวดวิชาฟิสิกส์อันดับ 1 ของประเทศ โดยอาจารย์ประกิตเผ่า ทมทิตชงค์ โรงเรียนกวดวิชาฟิสิกส์ที่มีนักเรียนสอบติดมหาวิทยาลัยชื่อดัง ด้วยคะแนนระดับสูง


facebook
google
twitter
instagram
youtube
line_id
phone
mail
appliedphysics.pt@gmail.com
address
โรงเรียนกวดวิชาแอพพลายด์ฟิสิกส์ ชั้น 12A อาคารวรรณสรณ์ 35 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400
email
appliedphysics.pt@gmail.com
contact_phone_array