พสธร ชื่นมุนีวงศ์

พสธร ชื่นมุนีวงศ์|37.jpg

แอพพลายด์ฟิสกส์เป็นสถาบันที่มีชื่อเสียง ผมเลยเลือกเรียนที่นี้ ตั้งแต่ ม. ต้น รู้สึกประทับใจในการสอนของอาจารย์ ประกิตเผ่า  โดยมีลักษณะการสอนและรูปแบบโจทย์ที่หลากหลายผสมกัน การเรียนก็มีความเป็นกันเอง เลยไม่ตึงเครียด และต้องขอขอนคุณอาจารย์และพี่ๆ Applied ที่มีส่วนช่วยในการสอบครั้งนี้ครับ


หมวดหมู่ Category

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สุรวิทยาคาร

นักเรียนสอบติดคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์


appliedphysics

โรงเรียนกวดวิชา Applied Physics โรงเรียนกวดวิชาฟิสิกส์อันดับ 1 ของไทย

กวดวิชาฟิสิกส์อันดับ 1 ของประเทศ โดยอาจารย์ประกิตเผ่า ทมทิตชงค์ โรงเรียนกวดวิชาฟิสิกส์ที่มีนักเรียนสอบติดมหาวิทยาลัยชื่อดัง ด้วยคะแนนระดับสูง


facebook
google
twitter
instagram
youtube
line_id
phone
mail
appliedphysics.pt@gmail.com
address
โรงเรียนกวดวิชาแอพพลายด์ฟิสิกส์ ชั้น 12A อาคารวรรณสรณ์ 35 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400
email
appliedphysics.pt@gmail.com
contact_phone_array