ขจรพล อานันทนิตย์

ขจรพล อานันทนิตย์|39.jpg

ที่มาเลือกเรียนที่นี่ก็เพราะมีเพื่อนคนหนึ่งที่มาช่วยผมตอนที่ผมกำลังมีปัญหากังวลกับการสอบอยู่ แล้วเขาก็แนะนำให้มาเรียนที่นี่ มีความประทับใจตรงที่สอนให้เข้าใจง่าย ก็อยากขอบคุณอาจารย์และพวกพี่ๆ ที่ Appliedถ้าไม่มี Applied ผมก็คงติดอยู่กับปัญหาเดิมๆ ขอบคุณครับ


หมวดหมู่ Category

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะวิศวกรรมศาสตร์

เซนต์คาเบรียล

นักเรียนสอบติดคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์


appliedphysics

โรงเรียนกวดวิชา Applied Physics โรงเรียนกวดวิชาฟิสิกส์อันดับ 1 ของไทย

กวดวิชาฟิสิกส์อันดับ 1 ของประเทศ โดยอาจารย์ประกิตเผ่า ทมทิตชงค์ โรงเรียนกวดวิชาฟิสิกส์ที่มีนักเรียนสอบติดมหาวิทยาลัยชื่อดัง ด้วยคะแนนระดับสูง


facebook
google
twitter
instagram
youtube
line_id
phone
mail
appliedphysics.pt@gmail.com
address
โรงเรียนกวดวิชาแอพพลายด์ฟิสิกส์ ชั้น 12A อาคารวรรณสรณ์ 35 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400
email
appliedphysics.pt@gmail.com
contact_phone_array