ณชัชรินทร์ พิภพทรรศนีย์

ณชัชรินทร์ พิภพทรรศนีย์|14.jpg

เป็นสถาบันที่ผมและคนรอบข้างเชื่อถือครับ ผมเลยเริ่มเรียนมาตั้งแต่ ม. 4 และการสอนที่นี่น่าสนใจมาก ผมรู้สึกภูมิใจครับที่ตนเองทำได้


หมวดหมู่ Category

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

บุญวาทย์วิทยาลัย จ.ลำปาง

นักเรียนสอบติดคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์


appliedphysics

โรงเรียนกวดวิชา Applied Physics โรงเรียนกวดวิชาฟิสิกส์อันดับ 1 ของไทย

กวดวิชาฟิสิกส์อันดับ 1 ของประเทศ โดยอาจารย์ประกิตเผ่า ทมทิตชงค์ โรงเรียนกวดวิชาฟิสิกส์ที่มีนักเรียนสอบติดมหาวิทยาลัยชื่อดัง ด้วยคะแนนระดับสูง


facebook
google
twitter
instagram
youtube
line_id
phone
mail
appliedphysics.pt@gmail.com
address
โรงเรียนกวดวิชาแอพพลายด์ฟิสิกส์ ชั้น 12A อาคารวรรณสรณ์ 35 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400
email
appliedphysics.pt@gmail.com
contact_phone_array