พงศธร โชติพันธุ์วิทยากุล

พงศธร โชติพันธุ์วิทยากุล|15.jpg

พี่ผมแนะนำให้มาเรียนที่นี่ครับผมเลยเริ่มเรียนตั้งแต่ ม. 4 ที่นี่มีการสรุปเนื้อหาให้สั้นและเข้าใจได้ง่ายทำให้ทบทวนได้อย่างรวดเร็ว ผมรู้สึกดีใจมากกับการทุมเทตั้งใจตลอดเวลา 3 ปีแล้วสามารถทำสำเร็จ ต้องขอขอบคุณอาจารย์ที่ทำให้ผมมีวันนี้และขอบคุณพี่ๆที่คอยให้คำปรึกษา ช่วยหลือมาตลอด


หมวดหมู่ Category

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะวิศวกรรมศาสตร์

อัสสัมชัญบางรัก

นักเรียนสอบติดคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์


appliedphysics

โรงเรียนกวดวิชา Applied Physics โรงเรียนกวดวิชาฟิสิกส์อันดับ 1 ของไทย

กวดวิชาฟิสิกส์อันดับ 1 ของประเทศ โดยอาจารย์ประกิตเผ่า ทมทิตชงค์ โรงเรียนกวดวิชาฟิสิกส์ที่มีนักเรียนสอบติดมหาวิทยาลัยชื่อดัง ด้วยคะแนนระดับสูง


facebook
google
twitter
instagram
youtube
line_id
phone
mail
appliedphysics.pt@gmail.com
address
โรงเรียนกวดวิชาแอพพลายด์ฟิสิกส์ ชั้น 12A อาคารวรรณสรณ์ 35 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400
email
appliedphysics.pt@gmail.com
contact_phone_array