อภิสิทธิ์ ไชยชาติ

อภิสิทธิ์ ไชยชาติ|16.jpg

เรียนตั้งแต่ ม. 4 ครับ ชอบตรงผมเรียนแล้วสามารถนำไปใช้ได้จริงๆ และเน้นให้เราเข้าใจจริงๆ และรูปแบบโจทย์หลากหลายครับ ผมรู้สึกดีใจมากที่ได้มาเรียนที่นี่ ทำให้ผมไม่ผิดหวังๆรู้สึกดีใจมากครับ


หมวดหมู่ Category

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะวิศวกรรมศาสตร์

อัสสัมชัญศรีราชา

นักเรียนสอบติดคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์


appliedphysics

โรงเรียนกวดวิชา Applied Physics โรงเรียนกวดวิชาฟิสิกส์อันดับ 1 ของไทย

กวดวิชาฟิสิกส์อันดับ 1 ของประเทศ โดยอาจารย์ประกิตเผ่า ทมทิตชงค์ โรงเรียนกวดวิชาฟิสิกส์ที่มีนักเรียนสอบติดมหาวิทยาลัยชื่อดัง ด้วยคะแนนระดับสูง


facebook
google
twitter
instagram
youtube
line_id
phone
mail
appliedphysics.pt@gmail.com
address
โรงเรียนกวดวิชาแอพพลายด์ฟิสิกส์ ชั้น 12A อาคารวรรณสรณ์ 35 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400
email
appliedphysics.pt@gmail.com
contact_phone_array