พรพระ ชำนาญวนิชกุล

พรพระ ชำนาญวนิชกุล|18.jpg

เริ่มเรียนตั้งแต่ ม.5 สอนเข้าใจง่าย เน้นความเข้าใจมากกว่าการท่องจำ บรรยากาศการสอนเป็นกันเอง ประทับใจการสอนของ อ.ประกิตเผ่า มีการแบ่งเนื้อหาเป็นส่วน ๆ ง่ายต่อการทบทวน สรุปเนื้อหาครบถ้วนเพียงพอต่อการสอบ ขอบคุณ อ.เผ่า อาจารย์ช่วง และพี่ ๆ ทีมงานทุกท่านที่คอยดูแลผมจะไม่ลืม Applied Physics


หมวดหมู่ Category

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

อัสสัมชัญศรีราชา

นักเรียนสอบติดคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์


appliedphysics

โรงเรียนกวดวิชา Applied Physics โรงเรียนกวดวิชาฟิสิกส์อันดับ 1 ของไทย

กวดวิชาฟิสิกส์อันดับ 1 ของประเทศ โดยอาจารย์ประกิตเผ่า ทมทิตชงค์ โรงเรียนกวดวิชาฟิสิกส์ที่มีนักเรียนสอบติดมหาวิทยาลัยชื่อดัง ด้วยคะแนนระดับสูง


facebook
google
twitter
instagram
youtube
line_id
phone
mail
appliedphysics.pt@gmail.com
address
โรงเรียนกวดวิชาแอพพลายด์ฟิสิกส์ ชั้น 12A อาคารวรรณสรณ์ 35 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400
email
appliedphysics.pt@gmail.com
contact_phone_array