ธัชดนัย อัศวมงคลกุล

ธัชดนัย อัศวมงคลกุล|19.jpg

รู้สึกดีใจมากและคุ้มค่ากับเวลาที่เสียไปกับการเรียนและการทบทวนบทเรียนต่างๆ ชอบระบบการเรียนการสอน ที่เข้าใจง่าย มีโจทย์หลากหลายมาให้ฝึกทำ หนังสือสวยน่าอ่าน และที่สำคัญความปลอดภัยในเรื่องทรัพย์สินในห้องเรียน ISLS จัดได้ดีมาก ผมเรียนแอพพลายด์ฟิสิกส์มาตั้งแต่ม.4 ครับ ผมขอขอบคุณอาจารย์เผ่า และอาจารย์ช่วงมากครับ ที่ทำให้ผมเรียนมีวันนี้ และก็ขอขอบคุณพี่ๆ APPLIED PHYSICS ทุกคนใจดีมากครับ ที่คอยช่วยเหลือให้คำแนะนำ ผมในด้านต่างๆ จนทำให้ผมมีวันนี้ ขอบคุณครับ


หมวดหมู่ Category

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาธิตปทุมวัน

นักเรียนสอบติดคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์


appliedphysics

โรงเรียนกวดวิชา Applied Physics โรงเรียนกวดวิชาฟิสิกส์อันดับ 1 ของไทย

กวดวิชาฟิสิกส์อันดับ 1 ของประเทศ โดยอาจารย์ประกิตเผ่า ทมทิตชงค์ โรงเรียนกวดวิชาฟิสิกส์ที่มีนักเรียนสอบติดมหาวิทยาลัยชื่อดัง ด้วยคะแนนระดับสูง


facebook
google
twitter
instagram
youtube
line_id
phone
mail
appliedphysics.pt@gmail.com
address
โรงเรียนกวดวิชาแอพพลายด์ฟิสิกส์ ชั้น 12A อาคารวรรณสรณ์ 35 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400
email
appliedphysics.pt@gmail.com
contact_phone_array