ศรัณย์รัตน์ ทองเที่ยว

ศรัณย์รัตน์ ทองเที่ยว|20.jpg

ดีใจมากค่ะ รู้สึกหายเหนื่อยอย่างมาก วันที่ประกาศผลมีความสุขสุดๆ ดีใจที่ทำให้ คุณพ่อ คุณแม่ และคนรอบข้าง มีความสุข เลือกเรียนที่แอพพลายด์ฟิสิกส์มาตั้งแต่ม.ต้น ชอบอาจารย์ ที่ให้เทคนิคที่ไม่มากไม่น้อยเกินไปในแต่ละวันที่เรียน จึงสามารถนำเทคนิคต่างๆไปใช้ได้อย่างคุ้มค่าและจำได้ ที่นี่ตรงเวลามากค่ะไม่มีการบ้าน แต่อาจารย์จะบอกให้ฝึกทำแบบฝึกหัดล่วงหน้ามาก่อนซึ่งเป็นสิ่งที่ดีที่ทำให้เรามีการเตรียมพร้อมก่อนเรียน สำหรับน้องๆที่เตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัย ให้น้องๆฝึกทำโจทย์ให้มากๆ เน้นจุดที่พลาดบ่อยๆโน๊ตแปะไว้บนโต๊ะเพื่อเตือนสติตัวเอง ขอบคุณอาจารย์ที่ทำให้หนูมีวันนี้ค่ะ ขอบคุณทุกคำพูด ทุกเทคนิคต่างๆ โจทย์ทุกข้อที่อาจารย์คัดมาให้ฝึกทำในห้องเรียนมีประโยชน์มาก ขอให้อาจารย์และพี่ๆเจ้าหน้าที่ทุกๆคนมีสุขภาพแข็งแรงและสอนฟิสิกส์อย่างนี้ตลอดไปค่ะ


หมวดหมู่ Category

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะวิศวกรรมศาสตร์

บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

นักเรียนสอบติดคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์


appliedphysics

โรงเรียนกวดวิชา Applied Physics โรงเรียนกวดวิชาฟิสิกส์อันดับ 1 ของไทย

กวดวิชาฟิสิกส์อันดับ 1 ของประเทศ โดยอาจารย์ประกิตเผ่า ทมทิตชงค์ โรงเรียนกวดวิชาฟิสิกส์ที่มีนักเรียนสอบติดมหาวิทยาลัยชื่อดัง ด้วยคะแนนระดับสูง


facebook
google
twitter
instagram
youtube
line_id
phone
mail
appliedphysics.pt@gmail.com
address
โรงเรียนกวดวิชาแอพพลายด์ฟิสิกส์ ชั้น 12A อาคารวรรณสรณ์ 35 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400
email
appliedphysics.pt@gmail.com
contact_phone_array