จินตชาติ ชาติพาณิชย์

จินตชาติ ชาติพาณิชย์|24.jpg

ผมรู้สึกดีใจมากครับที่สอบติดได้คณะที่ต้องการ ผมเรียนแอพพลายด์ฟิสิกส์ตั้งแต่ ม.5 ชอบที่นี่สอนเข้าใจง่าย มีมุขฮาๆที่ทำให้จำได้แม่น ผมขอขอบคุณอาจารย์เผ่า และอาจารย์ช่วงมากครับ ที่ทำให้ผมเรียนฟิสิกส์ได้คะแนดีดี และก็ขอขอบคุณพี่ๆ APPLIED PHYSICS ทุกคนใจดีมากครับ ที่คอยช่วยเหลือผมในด้านต่างๆ จนทำให้ผมมีวันนี้ ขอบคุณครับ


หมวดหมู่ Category

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาธิตจุฬาฯ

นักเรียนสอบติดคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์


appliedphysics

โรงเรียนกวดวิชา Applied Physics โรงเรียนกวดวิชาฟิสิกส์อันดับ 1 ของไทย

กวดวิชาฟิสิกส์อันดับ 1 ของประเทศ โดยอาจารย์ประกิตเผ่า ทมทิตชงค์ โรงเรียนกวดวิชาฟิสิกส์ที่มีนักเรียนสอบติดมหาวิทยาลัยชื่อดัง ด้วยคะแนนระดับสูง


facebook
google
twitter
instagram
youtube
line_id
phone
mail
appliedphysics.pt@gmail.com
address
โรงเรียนกวดวิชาแอพพลายด์ฟิสิกส์ ชั้น 12A อาคารวรรณสรณ์ 35 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400
email
appliedphysics.pt@gmail.com
contact_phone_array