กาญจน์ เผื่อนทอง

กาญจน์ เผื่อนทอง|25.jpg

ผมรู้สึกดีใจมากครับที่สอบติดได้คณะที่ต้องการ ภูมิใจที่สามารถทำให้คุณพ่อ คุณแม่ชื่นใจครับ ผมเรียนแอพพลายด์ฟิสิกส์ตั้งแต่ ม.5 ชอบอาจารย์ช่วง ที่มีข้อคิด เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยให้ตลอดเวลา ที่นี่สอนโดยความเข้าใจ ฝึกกระบวนการคิดในระหว่างการทำโจทย์ การจะเรียนฟิสิกส์ให้ได้ผลดี ต้องมีความเข้าใจ และฝึกหัดทำโจทย์บ่อยๆ ผมขอขอบคุณอาจารย์ทุกท่านที่สอนผมด้วยความตั้งใจ และขอขอบคุณพี่ๆ APPLIED PHYSICS ทุกคนใจดีมากครับ ที่คอยดูแลเอาใจใส่ผมมาโดยตลอด


หมวดหมู่ Category

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะวิศวกรรมศาสตร์

เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

นักเรียนสอบติดคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์


appliedphysics

โรงเรียนกวดวิชา Applied Physics โรงเรียนกวดวิชาฟิสิกส์อันดับ 1 ของไทย

กวดวิชาฟิสิกส์อันดับ 1 ของประเทศ โดยอาจารย์ประกิตเผ่า ทมทิตชงค์ โรงเรียนกวดวิชาฟิสิกส์ที่มีนักเรียนสอบติดมหาวิทยาลัยชื่อดัง ด้วยคะแนนระดับสูง


facebook
google
twitter
instagram
youtube
line_id
phone
mail
appliedphysics.pt@gmail.com
address
โรงเรียนกวดวิชาแอพพลายด์ฟิสิกส์ ชั้น 12A อาคารวรรณสรณ์ 35 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400
email
appliedphysics.pt@gmail.com
contact_phone_array