จิรภัทร ศักดิ์อุดมไชย

จิรภัทร ศักดิ์อุดมไชย|26.jpg

ดีใจมากครับที่รู้ว่าสอบติดเรียนที่แอพพลายด์ตั้งแต่ม.4 ชอบการเรียนการสอน ที่สอนเข้าใจง่าย เนื้อหากระชับ หนังสือสวยงามน่าเรียน ขอบคุณอาจารย์มากๆที่ทำให้ผมมีวันนี้ ขอบคุณครับ


หมวดหมู่ Category

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

หอวัง

นักเรียนสอบติดคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์


appliedphysics

โรงเรียนกวดวิชา Applied Physics โรงเรียนกวดวิชาฟิสิกส์อันดับ 1 ของไทย

กวดวิชาฟิสิกส์อันดับ 1 ของประเทศ โดยอาจารย์ประกิตเผ่า ทมทิตชงค์ โรงเรียนกวดวิชาฟิสิกส์ที่มีนักเรียนสอบติดมหาวิทยาลัยชื่อดัง ด้วยคะแนนระดับสูง


facebook
google
twitter
instagram
youtube
line_id
phone
mail
appliedphysics.pt@gmail.com
address
โรงเรียนกวดวิชาแอพพลายด์ฟิสิกส์ ชั้น 12A อาคารวรรณสรณ์ 35 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400
email
appliedphysics.pt@gmail.com
contact_phone_array