นราวิชญ์ พฤกษะวัน

นราวิชญ์ พฤกษะวัน|28.jpg

ผมรู้สึกดีใจมาก เรียนที่แอพพลายด์ตั้งแต่ม.4 รู้สึกประทับใจกับการวาดรูปของอาจารย์เผ่า ทีนี่สอนสนุก เนื้อหากระชับ มีโจทย์หลากหลาย สำหรับน้องๆที่เตรียมตัวสอบขอให้ขยัน หมั่นทบทวน ทำโจทย์ ทำ แบบฝึกหัดให้ มากๆ ขอบคุณอาจารย์ที่ทำให้ผมมีวันนี้ขอบคุณครับ


หมวดหมู่ Category

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะวิศวกรรมศาสตร์

เซนต์ฟรังซิสเซเวียร์

นักเรียนสอบติดคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์


appliedphysics

โรงเรียนกวดวิชา Applied Physics โรงเรียนกวดวิชาฟิสิกส์อันดับ 1 ของไทย

กวดวิชาฟิสิกส์อันดับ 1 ของประเทศ โดยอาจารย์ประกิตเผ่า ทมทิตชงค์ โรงเรียนกวดวิชาฟิสิกส์ที่มีนักเรียนสอบติดมหาวิทยาลัยชื่อดัง ด้วยคะแนนระดับสูง


facebook
google
twitter
instagram
youtube
line_id
phone
mail
appliedphysics.pt@gmail.com
address
โรงเรียนกวดวิชาแอพพลายด์ฟิสิกส์ ชั้น 12A อาคารวรรณสรณ์ 35 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400
email
appliedphysics.pt@gmail.com
contact_phone_array