จิรัฐ อุดมเลิศวนสิน

จิรัฐ อุดมเลิศวนสิน|29.jpg

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผมรู้สึกมากครับที่สอบได้คณะที่ตัวเองใฝ่ฝัน เลือกเรียนที่แอพพลายด์ฟิสิกส์เพราะเป็นหลักสูตรที่ผ่านการปรับปรุงจนสมบูรณ์แบบ การสอนที่เข้าใจง่าย โดยใช้เวลาน้อยกว่าที่อื่นมาก มีการเรียนแบบเข้าใจจากประสบการณ์จริง มีการทดลองให้ดู หนังสือน่าอ่าน การเรียนการสอนที่ใช้เวลาน้อยกว่า แต่มีประสิทธิภาพมากว่า เจาะโจทย์ได้ตรงจุด ฝากสำหรับน้องๆที่กำลังเตรียมตัวสอบเข้ามหาลัยว่า ขอให้น้องตั้งใจเรียน ฝึกทำโจทย์เยอะๆ เพราะวิชาฟิสิกส์เป็นวิชาที่ใช้ความเข้าใจไม่ใช่ท่องจำ ขอบคุณอาจารย์เผ่า ขอบคุณพี่ๆเจ้าหน้าที่ที่ทำให้ผมมีวันนี้ขอบคุณครับ


หมวดหมู่ Category

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะวิศวกรรมศาสตร์

เตรียมอุดมศึกษา

นักเรียนสอบติดคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์


appliedphysics

โรงเรียนกวดวิชา Applied Physics โรงเรียนกวดวิชาฟิสิกส์อันดับ 1 ของไทย

กวดวิชาฟิสิกส์อันดับ 1 ของประเทศ โดยอาจารย์ประกิตเผ่า ทมทิตชงค์ โรงเรียนกวดวิชาฟิสิกส์ที่มีนักเรียนสอบติดมหาวิทยาลัยชื่อดัง ด้วยคะแนนระดับสูง


facebook
google
twitter
instagram
youtube
line_id
phone
mail
appliedphysics.pt@gmail.com
address
โรงเรียนกวดวิชาแอพพลายด์ฟิสิกส์ ชั้น 12A อาคารวรรณสรณ์ 35 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400
email
appliedphysics.pt@gmail.com
contact_phone_array