สิรภัทร ภูวเศรษฐ

สิรภัทร ภูวเศรษฐ|31.jpg

ดีใจมาค่ะ ที่รู้ว่าสอบติด เพราะว่าสอบตรงติดและมีมหาวิทยาลัยรองรับก่อน Admission ค่ะ เริ่มเรียนแอพพลายด์ฟิสิกส์ตั้งแต่ ม.5 ประทับใจวิธีการสอนของอาจารย์ ที่สอนเข้าใจง่าย มีโจทย์ให้ทำหลากหลาย เรียนฟิสิกส์ให้ได้ผลดี เข้าใจทฤษฎีและถ้าวาดรูปประกอบด้วยก็จะช่วยได้มากค่ะขอบพระคุณอาจารย์และพี่ๆเจ้าหน้าที่ที่ดูแลหนูเป็นอย่างดี ขอบคุณมากๆค่ะ


หมวดหมู่ Category

มหาวิทยาลัยศิลปากร

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ราชวินิต มัธยม

นักเรียนสอบติดคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์


appliedphysics

โรงเรียนกวดวิชา Applied Physics โรงเรียนกวดวิชาฟิสิกส์อันดับ 1 ของไทย

กวดวิชาฟิสิกส์อันดับ 1 ของประเทศ โดยอาจารย์ประกิตเผ่า ทมทิตชงค์ โรงเรียนกวดวิชาฟิสิกส์ที่มีนักเรียนสอบติดมหาวิทยาลัยชื่อดัง ด้วยคะแนนระดับสูง


facebook
google
twitter
instagram
youtube
line_id
phone
mail
appliedphysics.pt@gmail.com
address
โรงเรียนกวดวิชาแอพพลายด์ฟิสิกส์ ชั้น 12A อาคารวรรณสรณ์ 35 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400
email
appliedphysics.pt@gmail.com
contact_phone_array