พนนัช โพธิสัตย์

พนนัช โพธิสัตย์|32.jpg

หนูรู้สึกดีใจมากกับความสำเร็จในครั้งนี้ คุณแม่พามาเรียนแอพพลายด์ฟิสิกส์ตั้งแต่ ม.ต้น เรียนแล้วรู้สึกสนุก สอนเข้าใจง่าย กระชับ ได้ใจความ สรุปสูตรก็ครบถ้วนสมบูรณ์ สำหรับน้องๆที่กำลังจะสอบเข้ามหาวิทยาลัยอยากให้น้องตั้งใจเรียน ขยันอ่านหนังสือ หมั่นทำแบบฝึกหัด ทำโจทย์เยอะๆ และที่สำคัญอย่าเครียด สุดท้ายอยากขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่านที่คอยให้ความรู้ สอนเทคนิคต่างๆให้ผมจนประสบความสำเร็จในวันนี้ ขอบคุณพี่ๆเจ้าหน้าที่ที่คอยช่วยเหลือผมมาตลอด ขอบคุณครับ


หมวดหมู่ Category

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สามเสนวิทยาลัย

นักเรียนสอบติดคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์


appliedphysics

โรงเรียนกวดวิชา Applied Physics โรงเรียนกวดวิชาฟิสิกส์อันดับ 1 ของไทย

กวดวิชาฟิสิกส์อันดับ 1 ของประเทศ โดยอาจารย์ประกิตเผ่า ทมทิตชงค์ โรงเรียนกวดวิชาฟิสิกส์ที่มีนักเรียนสอบติดมหาวิทยาลัยชื่อดัง ด้วยคะแนนระดับสูง


facebook
google
twitter
instagram
youtube
line_id
phone
mail
appliedphysics.pt@gmail.com
address
โรงเรียนกวดวิชาแอพพลายด์ฟิสิกส์ ชั้น 12A อาคารวรรณสรณ์ 35 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400
email
appliedphysics.pt@gmail.com
contact_phone_array