กิตติยา จันทร์หล้าฟ้า

กิตติยา จันทร์หล้าฟ้า|33.jpg

ดีใจมากที่สอบติด เรียนแอพพลายด์ฟิสิกส์ตั้งแต่ ม.ต้น อาจารย์สอนดีมาก มีปัญหาสามารถเข้าถึงตัวอาจารย์ผู้สอนได้ง่าย ประทับใจพี่ๆพนักงานทุกคน ที่ให้บริการ รวมถึงคำแนะนำคอร์สเรียนต่างๆ สถานที่เรียนสะอาด อยากฝากสำหรับน้องๆที่จะสอบเข้ามหาวิทยาลัยในปีนี้ให้ตั้งใจเรียน หมั่นอ่านหนังสือและฝึกทำโจทย์ให้มากๆ ถ้าทำเป็นโน๊ตย่อได้ยิ่งดี ขอขอบคุณอาจารย์มากๆที่ได้มอบความรู้และทำให้หนูประสบความสำเร็จในวันนี้ ขอบคุณค่ะ


หมวดหมู่ Category

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สตรีนนทบุรี

นักเรียนสอบติดคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์


appliedphysics

โรงเรียนกวดวิชา Applied Physics โรงเรียนกวดวิชาฟิสิกส์อันดับ 1 ของไทย

กวดวิชาฟิสิกส์อันดับ 1 ของประเทศ โดยอาจารย์ประกิตเผ่า ทมทิตชงค์ โรงเรียนกวดวิชาฟิสิกส์ที่มีนักเรียนสอบติดมหาวิทยาลัยชื่อดัง ด้วยคะแนนระดับสูง


facebook
google
twitter
instagram
youtube
line_id
phone
mail
appliedphysics.pt@gmail.com
address
โรงเรียนกวดวิชาแอพพลายด์ฟิสิกส์ ชั้น 12A อาคารวรรณสรณ์ 35 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400
email
appliedphysics.pt@gmail.com
contact_phone_array