พัทธพล นินถึก

พัทธพล นินถึก|34.jpg

ผมรู้สึกปลื้มมากครับที่รู้ว่าสอบติด ผมเริ่มเรียนที่แอพพลายด์ฟิสิกส์ตั้งแต่ ม.4 ที่นี่สอนเนื้อหาที่เข้าใจง่าย สรุปสูตรรวบรัด มีวิธีคิดที่เข้าใจง่าย การเรียนฟิสิกส์ให้ได้ผลดี ต้องตั้งใจเรียน ทำแบบฝึกหัดเยอะๆและหมั่นทบทวนครับฝากให้น้องที่จะสอบเข้ามหาวิทยาลัยด้วยนะครับ และขอขอบคุณอาจารย์ที่ทำให้ผมประสบความสำเร็จในครั้งนี้ ขอบคุณพี่ๆเจ้าหน้าที่ ที่ช่วยดูแลเอาใจใส่ แนะนำและจัดการเรียนการสอนให้ครับ


หมวดหมู่ Category

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ราชวินิตบางแก้ว

นักเรียนสอบติดคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์


appliedphysics

โรงเรียนกวดวิชา Applied Physics โรงเรียนกวดวิชาฟิสิกส์อันดับ 1 ของไทย

กวดวิชาฟิสิกส์อันดับ 1 ของประเทศ โดยอาจารย์ประกิตเผ่า ทมทิตชงค์ โรงเรียนกวดวิชาฟิสิกส์ที่มีนักเรียนสอบติดมหาวิทยาลัยชื่อดัง ด้วยคะแนนระดับสูง


facebook
google
twitter
instagram
youtube
line_id
phone
mail
appliedphysics.pt@gmail.com
address
โรงเรียนกวดวิชาแอพพลายด์ฟิสิกส์ ชั้น 12A อาคารวรรณสรณ์ 35 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400
email
appliedphysics.pt@gmail.com
contact_phone_array