นันท์นภัส เสรีพรเจริญกุล

นันท์นภัส เสรีพรเจริญกุล|35.jpg

ดีใจมากค่ะคุ้มกับความพยายามตลอด 3 ปี ที่ผ่านมา เลือกเรียนที่นี่เพราะว่าคุณพ่อเป็นลูกศิษย์ อ.ช่วง เรียนที่นี่ตั้งแต่ ม.ต้น ประทับใจการเรียนการสอนที่นี่ อาจารย์เป็นกันเองมากๆค่ะฝากสำหรับน้องๆที่จะสอบเข้ามหาวิทยาลัย ให้ตั้งใจเรียน ในห้องให้มากๆ ทุกจุดสำคัญมาก อย่าดูถูกตัวเอง ทำโจทย์ให้เยอะๆ พักผ่อนให้เพียงพอ อย่าเครียด และขอขอบคุณอาจารย์ พี่ๆ แอพพลายด์ฟิสิกส์ทุกคนที่ทำให้หนู มีวันนี้ ขอบคุณมากค่ะ


หมวดหมู่ Category

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สามเสนวิทยาลัย

นักเรียนสอบติดคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์


appliedphysics

โรงเรียนกวดวิชา Applied Physics โรงเรียนกวดวิชาฟิสิกส์อันดับ 1 ของไทย

กวดวิชาฟิสิกส์อันดับ 1 ของประเทศ โดยอาจารย์ประกิตเผ่า ทมทิตชงค์ โรงเรียนกวดวิชาฟิสิกส์ที่มีนักเรียนสอบติดมหาวิทยาลัยชื่อดัง ด้วยคะแนนระดับสูง


facebook
google
twitter
instagram
youtube
line_id
phone
mail
appliedphysics.pt@gmail.com
address
โรงเรียนกวดวิชาแอพพลายด์ฟิสิกส์ ชั้น 12A อาคารวรรณสรณ์ 35 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400
email
appliedphysics.pt@gmail.com
contact_phone_array