อัจฉรา เจริญธนาวรกุล

อัจฉรา เจริญธนาวรกุล|39.jpg

รู้สึกดีใจที่สอบติดคณะที่ตัวเองหวังไว้ เป็นความภูมิใจของทั้งตนเองและครอบครัว เรียนที่ AppliedPhysics มาตั้งแต่ม.ต้น รู้สึกประทับใจในบรรยากาศของห้องเรียน และอาจารย์ก็มีความเป็นกันเอง สอนแล้วทำให้มีความเข้าใจในเนื้อหามากขึ้น อยากให้น้อง ๆ รู้จักการแบ่งเวลาในการทำการบ้านและการอ่านหนังสือทบทวน รวมทั้งการฝึกทำข้อสอบเก่า ๆ ถ้าน้อง ๆ รู้จักการแบ่งเวลา ยังไงก็เตรียมสอบทันแน่นอน อยากขอบคุณอาจารย์ประกิตเผ่าที่ช่วยให้มีความเข้าใจในวิชาฟิสิกส์มากขึ้นและช่วยให้มีความมั่นใจในการทำข้อสอบในทุกสนามสอบ ขอขอบคุณอาจารย์มากจริง ๆ


หมวดหมู่ Category

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน

นักเรียนสอบติดคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์


appliedphysics

โรงเรียนกวดวิชา Applied Physics โรงเรียนกวดวิชาฟิสิกส์อันดับ 1 ของไทย

กวดวิชาฟิสิกส์อันดับ 1 ของประเทศ โดยอาจารย์ประกิตเผ่า ทมทิตชงค์ โรงเรียนกวดวิชาฟิสิกส์ที่มีนักเรียนสอบติดมหาวิทยาลัยชื่อดัง ด้วยคะแนนระดับสูง


facebook
google
twitter
instagram
youtube
line_id
phone
mail
appliedphysics.pt@gmail.com
address
โรงเรียนกวดวิชาแอพพลายด์ฟิสิกส์ ชั้น 12A อาคารวรรณสรณ์ 35 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400
email
appliedphysics.pt@gmail.com
contact_phone_array