ณัฐวุฒิ วิโรจน์รังสรรค์

ณัฐวุฒิ วิโรจน์รังสรรค์|42.jpg

ดีใจและภาคภูมิใจมากครับ ความสำเร็จครั้งนี้จะเกิดไม่ได้เลยถ้าหากขาดอาจารย์ที่โรงเรียนและอาจารย์ที่ Applied Physics เรียนมาตั้งแต่ ม.4 ครับ ประทับใจที่นี่ก็หลายเรื่องครับทั้งอาจารย์สอนสนุก และได้ความรู้เนื้อหาฟิสิกส์ค่อนข้างมากครับ อยากให้น้อง ๆ ทบทวนบทเรียนที่โรงเรียนและที่ Applied โดยเฉพาะนิยามต่าง ๆ ให้แน่น ๆ และพยายามทำข้อสอบเก่าย้อนหลังสัก 10-15 พ.ศ. ให้ครบครับ ขอขอบคุณ อ.ช่วง อ.ประกิตเผ่า อ.นิรันดร์ ที่สอนผมให้มีความรู้สามารถนำไปทำโจทย์ต่าง ๆ ได้และขอขอบคุณพี่ ๆ ทั้งสาขาพญาไท และวงเวียนใหญ่ ที่คอยให้คำแนะนำผมในทุกๆ เรื่องครับ


หมวดหมู่ Category

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะวิศวกรรมศาสตร์

วัดสุทธิวราราม

นักเรียนสอบติดคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์


appliedphysics

โรงเรียนกวดวิชา Applied Physics โรงเรียนกวดวิชาฟิสิกส์อันดับ 1 ของไทย

กวดวิชาฟิสิกส์อันดับ 1 ของประเทศ โดยอาจารย์ประกิตเผ่า ทมทิตชงค์ โรงเรียนกวดวิชาฟิสิกส์ที่มีนักเรียนสอบติดมหาวิทยาลัยชื่อดัง ด้วยคะแนนระดับสูง


facebook
google
twitter
instagram
youtube
line_id
phone
mail
appliedphysics.pt@gmail.com
address
โรงเรียนกวดวิชาแอพพลายด์ฟิสิกส์ ชั้น 12A อาคารวรรณสรณ์ 35 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400
email
appliedphysics.pt@gmail.com
contact_phone_array