สิริกร ทรัพย์บุญเรือง

สิริกร ทรัพย์บุญเรือง|43.jpg

รู้สึกดีใจมากค่ะที่สอบติดที่คณะนี้ เพราะตอนแรกเห็นคะแนนออกมาไม่ค่อยดี เมื่อเทียบกับปีก่อน ๆ การเรียนการสอนของอาจารย์เป็นระบบมาก ๆ เลยคะ แบ่งหัวข้อเรื่องต่าง ๆ ไว้อย่างชัดเจนเหมาะสำหรับการอ่านทวนได้ง่าย อ่านหนังสือเยอะ ๆ นะคะ อ่านอะไรก็ได้ขอให้อ่านก็พอแล้ว อาจารย์สอนดีมากคะ เข้าใจง่าย ขอบคุณอาจารย์ที่ทำให้หนูประสบความสำเร็จนะคะ


หมวดหมู่ Category

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาธิต มศว.ประสานมิตร

นักเรียนสอบติดคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์


appliedphysics

โรงเรียนกวดวิชา Applied Physics โรงเรียนกวดวิชาฟิสิกส์อันดับ 1 ของไทย

กวดวิชาฟิสิกส์อันดับ 1 ของประเทศ โดยอาจารย์ประกิตเผ่า ทมทิตชงค์ โรงเรียนกวดวิชาฟิสิกส์ที่มีนักเรียนสอบติดมหาวิทยาลัยชื่อดัง ด้วยคะแนนระดับสูง


facebook
google
twitter
instagram
youtube
line_id
phone
mail
appliedphysics.pt@gmail.com
address
โรงเรียนกวดวิชาแอพพลายด์ฟิสิกส์ ชั้น 12A อาคารวรรณสรณ์ 35 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400
email
appliedphysics.pt@gmail.com
contact_phone_array