มัชฌิมา ตั้งเง็กกี่

มัชฌิมา ตั้งเง็กกี่|48.jpg

ราคา / price : 150.00

“รู้สึกภาคภูมิใจในตนเองและดีใจมากที่ทำคะแนนดีกว่าที่คิด ที่เลือกเรียน GAT เชื่อมโยงและความถนัดแพทย์ที่นี่ เนื่องจากได้ยินมาจากเพื่อนและคิดว่าถ้ามีอาจารย์แพทย์มาสอนน่าจะสอนดีกว่า และชอบระบบคอมของที่นี่ เครื่องใช้ง่ายค่ะ ประทับใจในการสอนของอาจารย์ที่มีการอธิบายอย่างเป็นขั้นเป็นตอน สอนการดยงข้อยาก ๆ ให้ดูง่ายขึ้น อธิบายด้วยเหตุและผล ให้เวลานักเรียนในการทำด้วยตัวเอง ขอบคุณที่สอนให้หนูได้คะแนนดี ๆ ออกมา ขอบคุณค่ะ”

ได้GATเชื่อมโยงเต็ม 150 คะแนน


หมวดหมู่ Category

มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี

เตรียมอุดมศึกษา

คนเก่งของเรา GAT เชื่อมโยง


appliedphysics

โรงเรียนกวดวิชา Applied Physics โรงเรียนกวดวิชาฟิสิกส์อันดับ 1 ของไทย

กวดวิชาฟิสิกส์อันดับ 1 ของประเทศ โดยอาจารย์ประกิตเผ่า ทมทิตชงค์ โรงเรียนกวดวิชาฟิสิกส์ที่มีนักเรียนสอบติดมหาวิทยาลัยชื่อดัง ด้วยคะแนนระดับสูง


facebook
google
twitter
instagram
youtube
line_id
phone
mail
appliedphysics.pt@gmail.com
address
โรงเรียนกวดวิชาแอพพลายด์ฟิสิกส์ ชั้น 12A อาคารวรรณสรณ์ 35 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400
email
appliedphysics.pt@gmail.com
contact_phone_array