เกรียงไกร ดนตรี

เกรียงไกร ดนตรี|53.jpg

ราคา / price : 150.00

“รู้สึกดีใจกับความสำเร็จครั้งนี้มากครับ รู้สึกว่าความพยายามของเรานั้นไม่เสียเปล่าเลย เมื่อรู้ว่าสอบติดความเหนื่อยจากการอ่านหนังสือมาได้หายไปหมดเลย ที่นี่สอนโดยพี่หมอป๋อมซึ่งเป็นนายแพทย์ผู้มีประสบการณ์ อีกทั้งมีหนังสือปรกอบการสอนที่กระชับและชัดเจน ประทับใจในหลักการสอนของพี่หมอป๋อมที่สามารถนำไปใช้ได้ในข้อสอบจริง ทั้ง GAT เชื่อมโยงและข้อสอบของความถนัดแพทย์ มีเทคนิคมากมายที่ทำให้เราสามารถทำข้อสอบได้ง่ายขึ้นและถูกต้องมากขึ้น  ขอบคุณพี่หมอป๋อมที่ได้สอนเทคนิคในการทำข้อสอบที่สามารถนำไปใช้ได้จริงและทำให้ผมได้คะแนน GAT เชื่อมโยงและพาร์ทเชื่อมโยงในความถนัดแพทย์เต็ม

ได้GATเชื่อมโยงเต็ม 150 คะแนน


หมวดหมู่ Category

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คนเก่งของเรา GAT เชื่อมโยง

คณะแพทยศาสตร์

วัดสุทธิวราราม


appliedphysics

โรงเรียนกวดวิชา Applied Physics โรงเรียนกวดวิชาฟิสิกส์อันดับ 1 ของไทย

กวดวิชาฟิสิกส์อันดับ 1 ของประเทศ โดยอาจารย์ประกิตเผ่า ทมทิตชงค์ โรงเรียนกวดวิชาฟิสิกส์ที่มีนักเรียนสอบติดมหาวิทยาลัยชื่อดัง ด้วยคะแนนระดับสูง


facebook
google
twitter
instagram
youtube
line_id
phone
mail
appliedphysics.pt@gmail.com
address
โรงเรียนกวดวิชาแอพพลายด์ฟิสิกส์ ชั้น 12A อาคารวรรณสรณ์ 35 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400
email
appliedphysics.pt@gmail.com
contact_phone_array