ธันยพัฒน์ เจริญวัฒนมงคล

ธันยพัฒน์ เจริญวัฒนมงคล|54.jpg

ราคา / price : 150.00

“ดีใจมากครับที่สามารถสอบได้คะแนนมากกว่าที่คาดไว้ และก็ได้แกทเต็มทั้งแกทแพทย์และแกทไทย ผมเริ่มเรียนวิชาฟิสิกส์มาก่อนครับแล้วที่นี่สอนดีมาก เลยเลือกเรียนความถนัดทางแพทย์ที่นี่ด้วยครับ พี่หมอป๋อมสอนดีครับ สอนแบบค่อยเป็นค่อยไป มีหลักการในการทำเป็นลำดับขั้นตอนและที่สำคัญในส่วนของจริยธรรมแพทย์ผมรู้สึกว่าพี่หมอป๋อมไม่ได้แค่สอนให้ผมไปสอบแพทย์ได้ แต่สอนให้ผมนำความรู้ไปใช้ในการเป็นแพทย์ด้วย สำหรับเคล็ดลับในการเรียนของผม ในวิชาแกทผมจะฝึกทำบ่อย ๆ กลับบ้านมาก็ลองลบแล้วทำใหม่ดูเรื่อย ๆ ในส่วนของเชาว์ผมก็ฝึกทำโจทย์บ่อย ๆ ครับ ส่วนของจริยธรรมผมยึดหลักการต่าง ๆ ที่พี่หมอป๋อมสอนไว้ ครับ น้อง ๆ ที่จะสอบเข้ามหาวิทยาลัยในปีหน้า ก็ขอให้หาตัวเองให้เจอว่าเราชอบอะไร อยู่กับอะไรแล้วเรามีความสุข เพราะสิ่งนั้นเราต้องอยู่กับมันไปตลอดชีวิต และที่สำคัญคือต้องเตรียมตัวตั้งแต่เนิ่น ๆ และฝึกทำโจทย์บ่อย ๆ ครับ.”

ได้GATเชื่อมโยงเต็ม 150 คะแนน


หมวดหมู่ Category

คนเก่งของเรา GAT เชื่อมโยง

พระมงกุฎเกล้า

คณะแพทยศาสตร์

ยอแซฟอุปถัมภ์


appliedphysics

โรงเรียนกวดวิชา Applied Physics โรงเรียนกวดวิชาฟิสิกส์อันดับ 1 ของไทย

กวดวิชาฟิสิกส์อันดับ 1 ของประเทศ โดยอาจารย์ประกิตเผ่า ทมทิตชงค์ โรงเรียนกวดวิชาฟิสิกส์ที่มีนักเรียนสอบติดมหาวิทยาลัยชื่อดัง ด้วยคะแนนระดับสูง


facebook
google
twitter
instagram
youtube
line_id
phone
mail
appliedphysics.pt@gmail.com
address
โรงเรียนกวดวิชาแอพพลายด์ฟิสิกส์ ชั้น 12A อาคารวรรณสรณ์ 35 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400
email
appliedphysics.pt@gmail.com
contact_phone_array